Seznam testů / cvičení - Matematika 2

Seznamy jsou rozděleny do jednotlivých kategorií. Kterýkoliv seznam si můžete volně stáhnout a vytisknout.

Vytištěný seznam umožňuje velmi rychlé plánování pomocí QR kódu z vašeho chytrého telefonu či tabletu.
Podrobný návod pro rychlé plánování najdete zde.

KategorieDokument ke stažení
Množiny
Římské číslice
Dělitelnost
Převody jednotek
Celá čísla
Kladná desetinná čísla
Záporná desetinná čísla
Číselné výrazy
Zlomky
Slovní úlohy - zlomky
Procenta
Promile
Poměr, měřítko
Přímá a nepřímá úměrnost
Algebraické výrazy
Lineární rovnice
Slovní úlohy na rovnice
Mocniny, odmocniny
Pythagorova věta
Lineární funkce
Intervaly, lineární nerovnice
Lomené výrazy
Kvadratické rovnice
Rovnice - neznámá ve jmenovateli
Absolutní hodnota
Kvadratická funkce
Soustavy lineárních rovnic
Podpora učení … slovní úlohy
Podpora učení … celá čísla
Podpora učení … procenta
Podpora učení … základ trojčlenky
Podpora učení … mocniny
Podpora učení … odmocniny
Podpora učení … jednočleny

Kam dále

  • Stahujte zdarma aplikaci Matematika 2 z AppStore (iPhone, iPad)
  • Stahujte zdarma aplikaci Matematika 2 z Google Play (Android)
  • Stahuj aplikaci Matematika 2 z obchodu Microsoft - aplikaci pro tvůj počítač